Elim este o biserică care crede în Isus, o biserică care Îl iubește pe Dumnezeu, o biserică care se lasă călăuzită de Duhul Sfânt, o biserică interesată de părtășia cu semenii din jur. Copleșiți de darul mântuirii pe care l-am găsit în Isus, avem în inimă o dorință de laudă autentică, o pasiune pentru dăruire, slujire, rugăciune, mulțumire și interes profund pentru Cuvânt. Aici găsiți exprimat prin imagini și cuvinte ceea ce face Isus în biserica noastră. Sperăm să îl descoperiți pe Dumnezeul despre care vorbim și să faceți și voi parte din povestea Lui.

Noi

Vorbitori de limba română cu dorința sinceră de a căuta și a avea părtășia cu Dumnezeu într-un mod real, având totodată dorința de a ne închina Părintelui nostru ceresc în limba maternă. O biserică evanghelică liberă, aparținând organizației Gemeinde Gottes Deutschland KdöR, care este reprezentată în peste 130 de tari și în cadrul căreia activează aproximativ 300 de milioane de creștini.

Vestirea cuvântului

Grupa de copii

Grup de femei

Grup de tineret

Școala duminicală

Concerte creștine

Grup de bărbați

Predică

Închinare

Rugăciune

Laudă

Botez

Cină

Conferințe

Studiu biblic

Nunta

Repetitii

Cor


Crezul

Credem că Sfintele Scripturi sunt inspirate în totalitate de Dumnezeu. Credem că există un singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, venit pe pământ și care a trăit fără păcat în lumea noastră, a murit răstignit pe cruce pentru păcatele noastre, dar a înviat a treia zi după Scripturi iar acum mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi. Credem că toți oamenii trăiesc sub osânda păcatului și pot fi mântuiti numai prin credința în Isus Hristos. Credem că biserica este Trupul lui Hristos formată din totalitatea credincioșilor născuți din nou, care trăiesc conform învățăturilor Scripturii. Credem că Duhul Sfânt lucrează la zidirea bisericii și prin botezul cu Duhul Sfânt. Credem că Domnul Isus va reveni pentru a da viață eternă celor ce l-au primit și osândă veșnică celor ce I-au respins chemarea.

Viziune

Biserica româna din München dorește să fie un mijloc pentru răspândirea veștii bune a lui Isus Hristos atât pentru locuitorii de naționalitate română din München cât și pentru cei de naționalitate germană. Să fim locul în care cei răniți sufletește, deprimați și confuzi să poată găsi dragoste, acceptare, iertare, ajutor, speranță, călăuzire și încurajare. Să contribuim la creșterea oamenilor spre maturitate spirituală prin studii biblice, seminare, conferințe și grupuri mici de părtășie. Să fim dedicați echipării fiecărui credincios pentru o lucrare semnificativă, ajutând la descoperirea darurilor și talentelor pe care Dumnezeu le-a dat. Să dezvoltăm împreună cu alte biserici un proiect de evanghelizare pentru Germania. Să fim o biserică misionară, care echipează și trimite misionari atăt pe teritoriul Germaniei cât și în afara acesteia.

Program

Duminică
10-11 Serviciul de laudă și închinare
11-12 Vestirea Cuvântului
11-12 Școala duminicală


Miercuri
18:30 - 20:00 Rugăciune și Studiu biblic

Contact

Biserica română din Munchen se găsește la intersecția Ingolstadter Str. cu Frankfurter Ring, în clădirea firmei Europcar, etajul 3.


Pastor Linus Mocz-Richter | 08709 928563

Cu metroul U6 până la stația Studentenstadt, iar cu autobuzul 177 din Studentenstadt până la stația Ingolstatder Str.

Cu metroul U2 până la stația Farnkfurter Ring, iar cu autobuzul 177 direcția Studentenstadt până la stația Ingolstatder Str.